top of page

Hizmetler

Fikri Haklar

Sınai Mülkiyet Hakları

Patent

Faydalı Modeller

Endüstriyel Tasarımlar

Markalar

Coğrafi İşaretler

Entegre Devre Topografyaları

Biyoteknolojik buluşlar

Telif Hakları ve Bağlantılı haklar

Yeni bitki türleri

Ticaret Ünvanları ve İşletme adları

Alan adları

Ticari Sırlar

Know-How'lar

bottom of page